Kiemelt együttműködő partnerünk, a Trianon Múzeum június 4-én, a nemzeti összetartozás napján, évről évre megemlékezik a Trianoni Békediktátum aláírásának évfordulójáról. Az idei rendezvény a méltó megemlékezés mellett, jövőbe mutató kezdeményezéssel, a magyar nemzet történelmi szerepének, igazságának, az együttműködés iránti igényének üzenetét is közvetítette az európai népek és kultúrák felé. A rendezvényt követően a vendégeknek lehetőségük nyílt arra is, hogy a népfőiskolánknak helyszínt biztosító Nagy-Magyarország Parkba is látogatást tegyenek, és megtekintsék a Világnak virága Kárpát-medencei illat és virágutat, valamint a Millenniumi szoborkertet.

Június 4-én, 16 óra 32 perckor, a békediktátum aláírásának 104 évvel ezelőtti pillanatát megidéző harangzúgás mellett kezdődött a megemlékezés.

Az egybegyűlteket Szalóczy Pál köszöntötte. Az „Előbb az igazság, aztán a béke” című, zenés-irodalmi műsorban Soós Andrea előadóművész, Dsida Jenő, erdélyi költő, Psalmus Hungaricus című megrendítő erejük versét mondta el. Maestro Ács János, világhírű karmester Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának nyitányát adta elő, majd két fiatal operaénekes előadásaiban működött közre zongorán. Antoni Norbert kárpátaljai bariton az „Ott, ahol zúg a négy folyó” című dal feldolgozását és a Bánk bán legismertebb, Hazám, hazám áriáját énekelte. Giuseppe Gerardi olasz tenor gesztusértékű előadásában előbb Kodály Zoltán Jézus és a gyerekek című művét, majd Ács János átültetésében, olasz nyelven a világon először adta elő a Hazám, hazám áriát. A műsor befejezéseként, a magyar–olasz szolidaritást és együttműködést jelképezve a magyar és az olasz eladóművész duettben énekelte Verdi Nabuccojából a Szabadság kórus feldolgozását. A magas művészi színvonalon előadott műsorszámokat a közönség ovációval, állva tapsolva köszönte meg.

Tőkés László, református püspök A trianoni tragédiától a nemzeti összetartozásig címmel mondott megemlékező beszédet, amelyben áttekintette nemzetünk sorsának alakulását a Trianoni tragédiát követő évszázadban.

Ezt követőn a Trianon Múzeum új nagykövetei vehették át megbízólevelüket, köztük Ács János, világhírű karmester, Levente Péter előadóművész, Orbán János Dénes író, Schmittné Makray Katalin tornász, Szalóczy Pál újságíró, előadóművész, Tőkés László református püspök, Varga Csaba hegymászó. A nagykövetek laudációját Soós Andrea előadóművész olvasta fel, Dr. Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum igazgatója pedig meleg szavakkal köszöntötte őket. A nagykövetek nevében Orbán János Dénes méltatta a kezdeményezést, és mondott köszönetet.

A rendezvényt követően a vendégeknek lehetőségük nyílt arra is, hogy a népfőiskolánknak helyszínt biztosító Nagy-Magyarország Parkba is látogatást tegyenek, és megtekintsék a Világnak virága Kárpát-medencei illat és virágutat, valamint Millenniumi szoborkertünket.

A rendezvényt követő fogadáson, melyre a Park Kárpátia éttermében került sor, a nagykövetek, a Múzeum munkatársai és vendégei nagyrabecsüléssel beszéltek a rendezvény katartikus pillanatairól, a találkozás öröméről, és megfogalmazódott, hogy a Trianon Múzeum rendezvényének köszönhetően, a nemzeti összetartozás napján, az összetartozás érzülete minden jelenlévőt áthatott.

Share This