Július 05–07. között, a Vámbéry Ármin Kollégium hallgatóiként két munkatársunk is részt vett a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által szervezett Európa Szabadegyetemen, a Hungarikum Ligetben. Az első nap délutánján összegyetemi előadások hangzottak el. Majd kollégiumi szintekre lebontva folytatódott a műhelymunka.

Először Marek Kuchcinski, a lengyel szejm korábbi elnöke szólalt fel. Előadásában bemutatta az Europa Karpat programot, annak megvalósult és tervezési stádiumban lévő elemeit, melyek a Kárpátok régiójába tartozó országokban különböző szinteken öltenek, illetve részben öltöttek már testet. A felsőoktatástól az irodalom- és földrajztudomány világán át az üzleti életig több megnyilvánulási formát említett az előadó, aki utalt a térség országainak közös történelmi tapasztalatára, a határvidéki létre is.

Őt követte Kurkó János György erdélyi vállalkozó, aki saját ötletének megvalósításáról, egy Csík­somlyón létesítendő hét hektáros, régi mesterségeket bemutató szabadtéri gyűjtemény, skanzen lét­rehozásának aktuális állapotát mutatta be a közönség számára előbb kisfilmen, majd élőszóban. El­mondása szerint három nagyobb egységben (város; falu; ember és természet) mutatná be tematiku­san az elmúlt években összegyűjtött tárgyakat. A gyűjtemény kiemelt értékét adja, hogy az eltűnő mesterségek tárgyi emlékei mellett Erdély mára eltűnt-eltüntetett épített örökségének megóvását is célul tűzte maga elé, így makett formájában újraépül mások mellett a tusnádfürdői régi vasútállo­más épülete, vagy a bözödújfalui unitárius templom.

IMG 20240705 155554

A harmadik előadást Böjte Csaba OFM tartotta, aki az előző adásra rímelve utalt a múlt értékei megőrzésének fontosságára; valamint a jövő kapcsán a jelenben megvalósuló teremtésvédelem útjaira. Ennek keretében szólt a ferences rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek 800 éve írott Naphimnuszáról, valamint Ferenc pápa témában kiadott munkájáról, a Laudato si’ kezdetű encikli­káról is.

A pénteki nap záróelőadását Turányi Tatjána kiberpszichológus tartotta, aki példákkal gazdagon il­lusztrált bemutatójában az internethez kötődő helyes fogyasztói magatartást mutatta be, szólva a he­lyes énkép fontosságáról, de az online veszélyekről is.

A napot jó hangulatú moldvai táncház zárta a Kárpátia Rendezvényházban Lezsákné Sütő Gabriella vezetésével.

A szombati nap – a Vámbéry Ármin Kollégium hallgatói számára – külső helyszínen kezdődött. Részt vehettünk ugyanis a régi 44-es út tiszaugi hídján megrendezett Gulyahajtás elnevezésű ren­dezvényen, melynek során 350 szürkemarhát hajtottak át a Tisza felett épített közúti átkelőhelyen.

IMG 20240706 095426

Ezt követően kollégiumi szintekre lebontva folytatódtak az előadások, a Vámbéry Kollégium tagjai számára a Széchenyi Ház könyvtártermében. Először a Kollégium részben azeri származású növen­déke, Davud Halilov mutatta be az azeri és a magyar nép közötti közös vonásokat történelmi, nyel­vi, irodalmi és zenei szemszögből. Történeti szinten utalt az önmagával határos országra, mint kö­zös jegyre, valamint az „azeri Erkel Ferencre”,  Üzeyir Hacibeyov munkásságára, akit nem csak a himnuszuk megzenésítőjeként, hanem az első operájuk szerzőjeként is ismernek.

Őt követte Galla Zoltán nemzetközi kapcsolatok szakértő, aki a közép-ázsiai posztszovjet országok felsőoktatásának és akadémiáinak világával ismertette meg a közönséget. Személyes tapasztalatai okán az üzbég tudományok jeles művelőiről és az ottani öt legjelentősebb egyetemekről kaphattunk áttekintést, de felhívta a figyelmet a térségnek ebből a szempontból legjelentősebb állama, Kazahsz­tán tudományos életére is.

Mivel a délután közös előadásának főszereplője, Gyurta Dániel apai örömök elé nézett, ezért az idén nyáron megrendezésre kerülő párizsi olimpia magyar reményei helyett Gelbmann Bence roma származású rapper tanúságtételét hallgathattuk meg „A szív vezet majd, hogyha gond van” mottó­val. Ennek során dalszövegei segítségével beszélt élettapasztalatáról, valamint a zenével való kap­csolatáról, a zene útján való elindulásáról. Zárásként három művét adta elő a megjelent közönség­nek.

A nap végén a tábortűz elmaradt, de a labdarúgó Eb negyeddöntőjének közvetítésével folytatódtak a programok a Kölcsey Házban.

Vasárnap délelőtt kollégiumi előadásokkal zárult a szabadegyetem szakmai része. A Vámbéry Kol­légium számára először Gucsik Arnold, űrkutató, geológus, kozmokémikus tartott érdekfeszítő elő­adást a saját kutatási pályájának kezdeteiről, valamint a gyermekkorát meghatározó űrverseny jelen­tős pillanatairól. Előadásából megtudhattuk, hogyan lesz egy namíbiai meteoritokat kutató geoló­gusból előbb a NASA, majd a japán űrkutatási hivatal, a JAXA munkatársa.

5. Gucsik Arnold

Zárásként Grandpierre Attila a selyemúti térség őstörténetét mutatta be a témában megjelent köny­vének vezérfonala alapján a természetföldrajzi alapvetésekből kiindulva a térség ősrégészeti anya­gán keresztül a régi korok ősvallásának bemutatásáig. Zárásként utalt Bauer Ervin elméleti biológus munkásságára, valamint az ő nézeteiből levezetett valóságismereti módszert is ismertette az előadó.

6. Grandpierre Attila

Összességében értékes előadások hangzottak el a szabadegyetem keretében Lakitelken, a közélet vi­lágától a szakralitás világán át a kultúrán keresztül a világegyetem kutatásáig rengeteg téma előke­rült, ugyanakkor a szakmai programok mellett lehetőség nyílt kikapcsolódásra is a Hungarikum Li­getben.

Share This